Apie mus

       

           Vizija. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ – demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga; šeima pasitiki instituciniu ugdymu, domisi vaiko ugdymu(si) ir pažanga, remia ir palaiko vaikų ir pedagogų sumanymus, aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio gyvenime.  

           Misija. Teikiama 1,5-7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslauga, sudaroma saugi ir funkcionali aplinka; tenkinami vaikų ugdymo poreikiai, puoselėjamos darnų vystymą lemiančios vaiko prigimtinės galios, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo technologijos; pedagogas lankstus, nuolat besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai.

        Vertybės ir filosofija. „Kiekvienas vaikas yra galimybių saugykla, kuri labai nori sėkmingai tapti žmonijos dalimi. … Kiekvieną dieną jie atvyksta į vaikų darželį, kupini gyvybingumo, ir atsineša savo viltis ir abejones. Vaikų darželio auklėtojos ir tėvai yra privilegijuoti asmenys, nes jiems pateikiamas didžiulis troškimų potencialas.“ (M. Snyder, R. Snyder, Ross Snyder jaunesn.).

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“

  Vyturelis

 HIMNAS

 

Kas rytelį skubame visi:

Mamos, tėčiai ir maži, maži vaikučiai.

„Vyturėlin” lekiame linksmi,

Nes čia laukia mus kasdien maži stebuklai.

 

PRIEDAINIS

 

O danguj aukštai aukštai

Čiulba ulba vyturėliai

Kviečia jie keliaut į pasakėlių šalį.

Čia baseinas ir žaislai,

Dainos, šokiai ir draugai

Mielos auklėtojos mums patarti gali.

    

„Vyturėly” gera ir smagu.

Čia norėtų būt kiekvienas mažas vaikas:

Plaukti, šokti, išdykauti, žaist

Ir nejaust kaip greitai greitai bėga laikas.

 

PRIEDAINIS

Žodžiai   

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“                                                  

meninio ugdymo pedagogės                                                              

Ingos Šautkulienės