ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsaugos pareigūnas – Asta Sakalauskienė el.p. adpareigunas@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės