Darbo užmokestis

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “VYTURĖLIS”

DARBO UŽMOKESTIS

 

2015 m. sausio 1 d.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

Darbo užmokestis

(bruto)

€ / Lt

Direktorius

1

25,45

903,48 / 3119,53

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

18,6

660,30 / 2279,88

Auklėtojas

17,34

10582,06 / 36537,73

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2,16

1483,95 / 5123,78

Logopedas

1,5

14,28

760,41 / 2625,54

Meninio ugdymo pedagogas

1

17,1

607,05 / 2096, 02

Plaukimo instruktorius

1,5

17,1

910,58 / 3144,05

Vyr. buhalteris

1

18

639 / 2206,34

Vyr. slaugytojas

2

9,6

681,60 / 2353,43

Kasininkas-sąskaitininkas

0,5

9

159,74 / 551,55

Ūkvedys

0,75

9,54

254 / 877,01

Sekretorius

0,5

9

159,75 / 551,58

Auklėtojo padėjėjas

12

MMA

3600 / 12430,08

Sandėlininkas

1

MMA

300 / 1035,84

Skalbėjas

1,25

MMA

375 / 1294,80

Virėjas

3

MMA

900 / 3107,52

Pagalbinis darbininkas

1

MMA

300 / 1035,84

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1

MMA

300 / 1035,84

Elektrikas

0,25

MMA

75 / 258,96

Santechnikas

0,25

MMA

75 / 258,96

Valytojas

1,58

MMA

474 / 1636,63

Kiemsargis

1

MMA

300 / 1035,84

Sargas

2,5

MMA

1050 / 3625,44