Parama

Mieli lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką.

Už 2019 metus pervesta 2699,03 €. J

2020 m. Įstaigos tarybos posėdyje spręsime, kokioms reikmėms panaudosime šią paramą. Už 2018 m. 2 proc. paramos  lėšas (820,71 €) nupirkta smulkiam remontui grupėse reikalingų statybinių medžiagų (tapetų, klijų, cemento, sienų ir grindų plytelių, linoleumas ir kt.). Atnaujinta „Žemuoginės“ grupės  rūbinėlė, „Saulėtosios“ – miegamasis, „Braškinės“ – dalis grupės grindų išbetonuota ir išklota linoleumu. Kitose grupėse atlikti tik smulkūs remonto darbai.

 

Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį (2℅) – džiaugsminga dovana mūsų darželiui. Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius.

Nusprendę suteikti paramą lopšeliui-darželiui, užpildykite nustatytos formos FR0512 formos (versija 04) prašymą. Įstaigos kodas 190375823. Šias metais, norint paremti lopšelį-darželį „Vyturėlis“ 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2020 metus (forma GPM 308). Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus – Jūsų investicija tikrai bus labai naudinga ir labai svarbi mūsų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“.

Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 2 procentų sumos pervedimo lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“. Prašymą galimą užpildyti atvykus pas direktorę, pavaduotoją ugdymui ir pas grupių auklėtojas elektroniniu būdu. Paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

 

Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos>>>

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams>>>

Įstaigos reikmėms lėšų paskirstymas ir panaudojimas 2019 metais

 

Ačiū už Jūsų supratingumą!

Pagarbiai

direktorė Edita Tinkūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ačiū už Jūsų geranorišką bendradarbiavimą

                                                                                                           Pagarbiai,

Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ administracija