Parama

Mieli lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį (2℅) – džiaugsminga dovana mūsų darželiui. Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus – Jūsų investicija tikrai bus labai naudinga mūsų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“.

Už 2018 metus pervesta 820, 71 €. Šios lėšos bus skirtos numatytiems  remonto darbams.

Nusprendę suteikti paramą lopšeliui-darželiui, užpildykite nustatytos formos FR0512 formos (versija 04) prašymą. Įstaigos kodas 190375823. Šias metais, norint paremti lopšelį-darželį „Vyturėlis“ 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2018 metus (forma GPM 308). Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 2 procentų sumos pervedimo lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“. Prašymą galimą užpildyti atvykus pas direktorę, pavaduotoją ugdymui ir pas grupių auklėtojas – tiek elektroniniu būdu, tiek popieriniu. Paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2019 metų gegužės 1 dienos.

Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos>>>

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams>>>

 

Ačiū už Jūsų supratingumą ir atsakingumą!

Pagarbiai

direktorė Edita Tinkūnienė

 

 

 

 

 

                                                                           Ačiū už Jūsų geranorišką bendradarbiavimą

                                                                                                           Pagarbiai,

Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ administracija