Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

Lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Mėtinės“ ir „Karamelinės“ grupių ugdytiniai, vadovaujami logopedės metodininkės Kristinos Belazarės, nuo 2017 m. spalio 1 d. vykdo respublikinio prevencinio projekto ,,Žaidimai moko‘‘ veiklas.

Projekto trukmė – 2017 m. spalio 1 d.- 2018 m. balandžio 1 d.

Šio projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti šešiamečių erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, tikslinti it tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto veiklos sėkmingai integruojamos į kalbos ugdymo pratybas. Vaikai atlieka įdomias ir linksmas užduotis, kurios skatina gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus, lavina smulkiąją motoriką, gausina žodyną, tikslina gramatinę kalbos sandarą. Žaisdami vaikai tyrinėja ir atranda pasaulį, tad tai – ir pažinimas, ir tyrinėjimas, ir atradimas, ir patirtis vienu metu. Tinkamai parinkus žaidimus galima vaikus supažindinti ne tik su lengvais, bet ir sudėtingais dalykais, pavyzdžiui, skirti kairę ir dešinę puses, supažindinti su dydžių sąvokomis, ugdyti orientaciją popieriaus lape ir aiškiai ir tiksliai išreikšti savo mintis žodžiais t.t.

Parengė: logopedė metodininkė Kristina Belazarė