SOLIDARUMO BĖGIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS“

Jau ketvirtus metus Lietuvoje vyksta Solidarumo bėgimas, kurį organizuoja visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą, solidarumą ir padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.

Šiais metais, su kitais Lietuvos vaikais, Solidarumo kilometrus bėgo ir mūsų įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo „Riešutinės“, „Mėtinės“, „Karamelinės“ grupių ugdytiniai kartu su pedagogėmis Jurgita Valickiene, Daiva Kairiene, Rasa Baltrūniene, Danute Mickevičiene ir Lione Mikalajūniene.

Dalyviai šiam renginiui ruošėsi visą savaitę. Solidarumo bėgimo mūsų įstaigoje koordinatorė buvo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Valickienė. Buvo nutarta, kad Solidarumo kilometras – tai 2017 m. spalio 6 d. apibėgtas vienas ratas lopšelio-darželio kieme. Vaikams buvo išdalintos bėgikų kortelės. Skatinome ieškoti rėmėjų – tėvelių, senelių ar kitų giminaičių, kurie sutiktų paaukoti jiems priimtiną sumą.

2017 m. spalio 6 d., nušvitus saulutei, įstaigos ugdytiniai, pasipuošę visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais įveikė Solidarumo kilometrą. Visų nuotaika buvo puiki. Vaikai džiaugėsi Solidarumo diplomais – padėkomis už pastangas padėti vaikams.

Surinktą paramą 137,41 eurus ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Valickienė įnešė į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ banko sąskaitą.

Dėkojame tėveliams ir visiems kitiems geriems žmonėms už paramą, už socialinį jautrumą, kad savo pavyzdžiu Jūs skiepijate vaikams vertybines nuostatas – padėti kitam, būti draugiškam, nuoširdžiam.

 

Informaciją parengė: plaukimo instruktorė Regina Jasiūnienė