Darbuotojai

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojai ( į lentelę sukelti šį atnaujintą sąrašą)

Eil. Nr. Darbuotojo

vardas, pavardė

Pareigybė

 

Administracija
1. Edita Tinkūnienė Direktorė
2. Rasa Baltrūnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aurelija Braždžiūnienė Vyr. buhalterė
4. Linita Kęstaitienė Sekretorė
5. Milda Diržienė Ūkvedė
6. Irena Staškūnienė Sandėlininkė, apskaitininkė
7. Vitalija Butvilavičienė Vaikų maitinimo ir higienos specialistė
     
Pedagogai
9. Kristina Belazarė – Letkauskė Logopedė – metodininkė
10. Justina Steponaitienė Plaukimo instruktorė
11. Inga Šautkulienė Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja – metodininkė
12. Aldona Žilienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
13. Daiva Daukšienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
14. Agnė Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15. Aušra Petruškevičienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
16. Rima Žilienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
17. Kristina Muižė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18. Aušra Bruožaitienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
19. Svetlana Gedvilienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
20. Daiva Pranaitienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
21. Lionė Mikalajūnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
22. Ona Petronienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
23. Vilma Vasilenkienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
24. Vida Kigienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
25. Zita Šuplevičienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
26. Jolanta Nebilevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
27. Audronė Rickuvienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
28. Laima Mikolėnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
29. Jurgita Valickienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
30. Indrė Berneckienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
31. Daiva Pranaitienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
32. Agnė Visockienė Logopedė
Auklėtojų padėjėjai
33. Astra Nevronienė Auklėtojos padėjėja
34. Vitalija Zablockienė Auklėtojos padėjėja
35. Jūratė Likpetrienė Auklėtojos padėjėja
36. Zita Šimkevičienė Auklėtojos padėjėja
37. Angelė Andrikonienė Auklėtojos padėjėja
38. Giedra Baltrūnienė Auklėtojos padėjėja
39. Sandra Tvarijonienė Auklėtojos padėjėja
40. Irena Matilionienė Auklėtojos padėjėja
41. Alvyra Virpšienė Auklėtojos padėjėja
42. Danutė Baltrūnienė Auklėtojos padėjėja
43. Dalė Rutkauskienė Auklėtojos padėjėja
44. Daina Peseckienė Auklėtojos padėjėja
Aptarnaujantis personalas
45. Roma Zalieskienė Virėja
46. Zita Linkevičienė Virėja
47. Vitalija Jakaitienė Virėja
48. Lilija Palikevičienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
49. Dalia Turauskienė Valytoja
50. Regina Pošiūnienė Valytoja
51. Danutė Serafinienė Kiemsargė
52. Kęstutis Matukas Santechnikas
53. Vytautas Povilaitis Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas
54. Jolanas Chimičius Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas