Darbuotojai

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojai

Eil. Nr. Darbuotojo

vardas, pavardė

Pareigybė

 

Administracija
1. Edita Tinkūnienė Direktorė
2. Inesa Vietienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aurelija Braždžiūnienė Vyr. buhalterė
4. Simona Girdenytė Sekretorė
5. Milda Diržienė Ūkvedė
6. Irena Staškūnienė Sandėlininkė, apskaitininkė
7. Estera Pranckūnienė Vaikų maitinimo ir higienos specialistė
8. Rūta Krikščiūnienė Vaikų maitinimo ir higienos specialistė (baseine)
Pedagogai
9. Kristina Belazarė Logopedė
10. Justina Steponaitienė Plaukimo instruktorė
11. Inga Šautkulienė Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja
12. Vaida Talalienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13. Daiva Daukšienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14. Irena Džiugelienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Aušra Petruškevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16. Rima Žilienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17. Kristina Muižė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18. Aušra Bruožaitienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
19. Rasa Baltrūnienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20. Danguolė Žulienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21. Lionė Mikalajūnienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
22. Ona Petronienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė
23. Danutė Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
24. Vida Kigienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
25. Zita Šuplevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
26. Daiva Kairienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
27. Audronė Rickuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
28. Laima Mikolėnienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
29. Jurgita Valickienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
30. Dalia Gavrilčikienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
31. Daiva Pranaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
32. Lora Valainienė Logopedė
Auklėtojų padėjėjai
33. Astra Nevronienė Auklėtojos padėjėja
34. Vitalija Zablockienė Auklėtojos padėjėja
35. Jūratė Likpetrienė Auklėtojos padėjėja
36. Zita Šimkevičienė Auklėtojos padėjėja
37. Angelė Andrikonienė Auklėtojos padėjėja
38. Giedra Baltrūnienė Auklėtojos padėjėja
39. Sandra Tvarijonienė Auklėtojos padėjėja
40. Irena Matilionienė Auklėtojos padėjėja
41. Alvyra Virpšienė Auklėtojos padėjėja
42. Danutė Baltrūnienė Auklėtojos padėjėja
43. Dalė Rutkauskienė Auklėtojos padėjėja
44. Daina Peseckienė Auklėtojos padėjėja
Aptarnaujantis personalas
45. Roma Zalieskienė Virėja
46. Zita Linkevičienė Virėja
47. Vitalija Jakaitienė Virėja
48. Lilija Palikevičienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
49. Dalia Turauskienė Valytoja
50. Regina Pošiūnienė Valytoja
51. Danutė Serafinienė Kiemsargė
52. Kęstutis Matukas Santechnikas
53. Vytautas Povilaitis Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas
54. Jolanas Chimičius Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas
55. Gintautas Juozas Lapelis Sargas (naktinis)
56. Ričardas Skurkis Sargas (naktinis)