Darbuotojai

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojai

 

 

Eil. Nr.

Darbuotojo

vardas, pavardė

Pareigybė

 

Administracija

 1.  
Edita Tinkūnienė

Direktorė

 1.  
Inesa Vietienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 1.  
Aurelija Braždžiūnienė

Vyr. buhalterė

 1.  
Simona Girdenytė

Sekretorė

 1.  
Milda Diržienė

Ūkvedė, kasininkė

 1.  
Irena Staškūnienė

Sandėlininkė, sąskaitininkė

 1.  
Estera Pranckūnienė

Vyr. slaugytoja

 1.  
Rūta Krikščiūnienė

Vyr. slaugytoja

Pedagoginis personalas

 1.  
Lora Valainienė

Logopedė – ekspertė

Kristina Belazarė

Logopedė – metodininkė (Vaiko priežiūros atostogos)

 1.  
Regina Jasiūnienė

Plaukimo instruktorė – metodininkė

 1.  
Inga Šautkulienė

Meninio ugdymo pedagogė – metodininkė

 1.  
Vaida Talalienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 1.  
Daiva Daukšienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Reda Čekanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Irena Džiugelienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Aušra Petruškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 1.  
Rima Žilienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Kristina Muižė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 1.  
Aušra Bruožaitienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 1.  
Rasa Baltrūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Danguolė Žulienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Lionė Mikalajūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Ona Petronienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė

 1.  
Danutė Mickevičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Vida Kigienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija)

 1.  
Zita Šuplevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija)

 1.  
Daiva Kairienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė

 1.  
Audronė Rickuvienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Laima Mikolėnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 1.  
Jurgita Valickienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė

 1.  
Daiva Pranaitienė

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė

Auklėtojų padėjėjai

 1.  
Astra Nevronienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Vitalija Zablockienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Jūratė Likpetrienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Zita Šimkevičienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Danutė Brikienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Giedra Baltrūnienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Sandra Tvarijonienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Irena Matilionienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Alvyra Virpšienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Danutė Baltrūnienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Dalė Rutkauskienė

Auklėtojo padėjėja

 1.  
Daina Peseckienė

Auklėtojo padėjėja

Techninis personalas

 1.  
Roma Zalieskienė

Virėja

 1.  
Zita Linkevičienė

Virėja, pagalbinė darbininkė

 1.  
Vitalija Jakaitienė

Virėja, pagalbinė darbininkė

 1.  
Vida Matulionienė

Pagalbinė darbininkė

 1.  
Angelė Andrikonienė

Skalbėja

 1.  
Dalia Turauskienė

Tarnybinių patalpų valytoja, skalbėja

 1.  
Regina Pošiūnienė

Tarnybinių patalpų valytoja

 1.  
Danutė Serafinienė

Kiemsargė

 1.  
Kęstutis Matukas

Santechnikas

 1.  
Vytautas Povilaitis

Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 1.  
Jolanas Chimičius

Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 1.  
Gintautas Juozas Lapelis

Sargas

 1.  
Aloyzas Matulionis

Sargas

 1.  
Ričardas Skurkis

Sargas