Lopšelio-darželio taryba

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Kairienė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Jurgita Valickienė Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Irena Matilionienė Narė, auklėtojo padėjėja
Aušra Mažeikienė Narė, tėvų atstovė
Sandra Gruzdienė Narė, tėvų atstovė
Erika Kleinauskienė Narė, tėvų atstovė
Lina Bareikienė Narė, tėvų atstovė
Jūratė Mondeikienė Narė, tėvų atstovė
Aušra Lukoševičienė Narė, tėvų atstovė
Donatas Pauliukas Narys, tėvų atstovas
Irmantas Jaskūnas Narys, tėvų atstovas

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ tarybos nuostatai (spausti čia)