Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

  1.  
Edita Tinkūnienė Pirmininkė, direktorė
  1.  
Daiva Kairienė Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
  1.  
Rasa Baltrūnienė Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
  1.  
Inga Šautkulienė Narė, meninio ugdymo pedagogė