Vaiko gerovės komisija

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Inesa Vietienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aušra Šimkevičienė Pavaduotoja, logopedė
Kristina Belazarė Sekretorė, logopedė
Daiva Kairienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Rasa Baltrūnienė Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Estera Pranckūnienė Narė, vyr. slaugytoja

 

 

Vaiko gerovės komisijos reglementas (spausti čia).