Mokesčio tvarka

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312.  Prašome susipažinti su sprendimu.

Mokesčio tvarkos pakeitimai

Mokesčio tvarka