Vaiko dienos režimas

PATVIRTINTA

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V1-33

VAIKO DIENOS REŽIMAS

LAIKAS VEIKLA
7.158.00 val. Savarankiška veikla (pokalbiai, žaidimai)
8.008.30 val. Rytinė mankšta (salėje)
8.309.00 val. Pusryčiai
9.009.15 val. Pasiruošimas veiklai
9.1510.00 val. Organizuota veikla (matematiniai skaičiavimai, muzika, dailė, įvairūs lavinamieji žaidimai, pažintinė-tiriamoji veikla, kūno kultūra, vaidyba, veikla logopediniame kabinete, plaukimo užsiėmimai)
10.0010.10 val. Priešpiečiai (sulčių gėrimas, vaisių valgymas)
10.1010.30 val. Ruošimasis į kiemą
10.3012.00 val. Veikla kieme (stebėjimai, tyrinėjimai, įvairūs judrieji žaidimai)
12.0013.00 val. Pietūs
13.0015.00 val. Poilsio metas (lopšinės, pasakų sekimas, pokalbiai apie dienos įvykius)
15.0015.30 val. Ruošimasis vakarienei
15.3016.00 val. Vakarienė
16.0018.00 val. Individuali veikla (knygelių skaitymas, stalo žaidimai, judri veikla kieme)