Ikimokyklinio ugdymo programa

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Informacija apie švietimo tiekėją

Švietimo tiekėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Trumpasis pavadinimas: Lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Teisinė forma: Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Grupė: Neformaliojo švietimo, Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Veiklos pradžia: 1985 m. lapkričio mėn. 1 d.
Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ugdymo(si) kalba: lietuvių
Ugdymo(si) forma: dieninė
Įstaigos kodas: 190375823
Adresas: Žvaigždžių g. 24, Panevėžys, LT- 37113
Tel.: 8 45 440663, 8 45 440515
Interneto svetainės adresas: www.vyturelisld.lt
El. paštas: vyturelis@zebra.lt

1.2.    Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės poreikiai

Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystimosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. Atsižvelgiant į individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.
•    Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.
•    Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai skirtose zonose, mankštos kambaryje, lauko aikštelėse.
•    Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.
•    Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.
•    Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai.
•    Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti veiklą, priemones, žaislus.

(PILNAS DOKUMENTAS)