Žemės diena „Vyturėlyje“

Kovo 18-22 dienomis „Apelsininės“ grupės vaikai dalyvavo veiklose Žemės dienai paminėti. Rūšiavo atliekas, stebėjo filmus apie ekologiją, kūrė darbus iš antrinių žaliavų, tvarkė lopšelio-darželio aplinką, kalbėjosi apie aplinkos apsaugos svarbą. Kovo 22 dieną į baigiamąjį renginį „Apelsininės“ grupės ugdytiniai pasikvietė Panevėžio miesto lopšelių-darželių „Vaivorykštė“, „Jūratė“ ir „Draugystė“ vaikus. Kartu žaidė įvairius žaidimus, piešė gėlę Žemei, bendravo.

Parengė logopedė Kristina Belazarė