Naujienos

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Šis laikotarpis – tai didelių iššūkių metas mums visiems. Šiuo metu esant ekstremaliai situacijai visi stengiamės užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, pirmą vietą teikiant saugumui. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos. Siekiant užtikrinti ugdytinių bei įstaigos darbuotojų saugumą,…
Skaityti daugiau

Dėmesio dėl ugdymo proceso nutraukimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybėslygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo12 d. sprendimus Nr. V-336, V-342, V-343 „Dėl Koronaviruso (COVID-19)valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo12 d. protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu“pranešame, kad nuo kovo 16 d.…
Skaityti daugiau

Lietuvos mažųjų žaidynės 2020

2020 m. vasario 18 d. mūsų darželyje vyko pirmasis „Lietuvos mažųjųžaidynių 2020“ etapas, kurio tikslas – smagiai ir aktyviai pajudėti. Šiaismetais žaidynės vyko įvairiose įstaigos patalpose: baseine, darželiosalėje ir kieme. Vikruoliai buvo apdovanoti „Lietuvos Mažųjų žaidynių“ Ietapo diplomais. Netruko entuziazmo, sportinio užsispyrimo, ryžto ir dauggerų…
Skaityti daugiau

Vasario 16-oji

GRAŽI , GRAŽI TĖVYNE MANO-IR UPELIUKAI IR MIŠKAI.KUR MŪSŲ PROTĖVIAI GYVENOIR KUR UŽAUGO JŲ VAIKAI.TAVE AŠ GERBSIU IR MYLĖSIU,KIEK MANO MAŽOS JĖGOS LEIS.UŽAUGĘS GINT TAVE PADĖSIU,DIDVYRIŲ EISIME KELIAIS. Tokiomis eilėmis lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vasario 17-ąjąprasidėjo šventinis rytmetis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybėsatkūrimo dienai paminėti. Grojant lietuvių liaudies muzikai…
Skaityti daugiau

Nauja metodine priemone „Brain-Boy®

Vasario 07 d logopedė Agnė Visockienė įvertino kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų girdimąsias, regimąsias ir motorines funkcijas su nauja metodine priemone „Brain-Boy®“ aparatu. „Brain-Boy®“ buvo sukurtas treniruoti vaiko smegenis informacijai įsisavinti ir priimti. Klausos nervais priimama girdimoji informacija, tai yra išgirsti jusliniai signlai siunčiami į…
Skaityti daugiau

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinis renginys „Rudens spalvų festivalis“

Spalio 21-23 dienomis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko respublikinis muzikinis renginys „Rudens spalvų festivalis“. Festivalio tikslas – bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, respublikos ir Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais, sukurti vaikams spalvingo muzikinio rudens nuotaiką. Festivalį iniciavo Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja metodininkė Inga…
Skaityti daugiau