Mokamos paslaugos

 

Už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje Tėveliai moka vadovaudamiesi:

1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimouž vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1 312, papidymo“.

3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-211 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Panevėžio mieste tvarkos aprašo, Paramos mokinio reikmėms įsigyti Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. 1-20-13 I punkto pripažinimo netekusiu galios“.

4. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-237 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1-312 pakeitimo“.

5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A-814 „Dėl mokesčio, nustatyto iki mokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.kovo 15 d. įsakymo Nr. A-190 pripažinimo netekusiu galios“.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą 2019 metais.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą 2020 metais.

Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą 2021 metais.

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas ir panaudojimas 2022 m.

Pakeisti teksto dydį