Respublikinis seminaras „Auginame sveiką vaiką“

Šių metų balandžio 12, 19 ir 26 dienomis, lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko respublikinis 18 akademinių valandų seminaras „Auginame sveiką vaiką“, kurio tikslas – gilinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas apie naujausias vaikų ugdymo strategijas, padedančias inovatyviai ir kokybiškai ugdyti sveiką vaiką šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje. Seminare dalyvavo trijų respublikos lopšelių-darželių, t.y. Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vadovai ir pedagogai, iš viso 41 dalyvis.

Respublikinio seminaro metu Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė, skaitydama paskaitą „Sveiki ir saugūs pratimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ bei organizuodama praktines veiklas, atskleidė vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būdus bei formas. Lektorius Remigijus Kuodis, Aukštaitijos krepšinio mokyklos plėtros vadovas, paskaitos „Kūno kultūra vaikų lopšelyje-darželyje“ metu pasidalino praktinėmis įžvalgomis apie vaikams patrauklių kūno kultūros užsiėmimų organizavimą šiuolaikiniame lopšelyje-darželyje. Lektorė Daiva Žukauskienė, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, seminaro dalyviams skaitė paskaitą „Dailės terapijos galimybės, ugdant vaikų kūrybiškumą“ bei įdomiai organizavo praktines veiklas, aptardama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo gaires dailės terapijos aspektu. Lektorė Rasa Sėdžiuvienė, Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos logopedė, specialioji pedagogė, skaitydama paskaitą „Specialiųjų poreikių turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, pristatė aktyvių ir inovatyvių ugdymo metodų įvairovę, ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus lopšelyje-darželyje.

Respublikinis seminaras „Auginame sveiką vaiką“ pagilino seminaro dalyvių bendrąsias pedagogines kompetencijas bei sustiprino praktinius įgūdžius, organizuojant veiklas, padedančias siekti kokybiško sveiko vaiko ugdymo modernioje ikimokyklinėje įstaigoje.

Parengė Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inesa Vietienė.

Pakeisti teksto dydį