STEAM darželyje

STEAM darželyje

STEAM darželyje – tai kitoks požiūris, kitokia ugdymosi aplinka, kitokia ugdymosi sąveika...

STEAM ugdymas

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

“Vyšninės” grupės vaikai lankėsi STEAM laboratorijoje, atliko bandymą su pienu: šildė pieną, į jį dėjo citrinos rūgšties ir stebėjo kas iš to išeis. O gi rūgštis pieno baltymą sutraukė į trupinėlius. Po to gautą masę supylė į marlės skiautelę ir leido nuvarvėti išrūgom. Vaikai ragavo pagamintą varškytę. Dar ragavo parduotuvėje pirktą varškę. Vaikai nusprendė, kad parduotuvėje pirkta varškė skanesnė, ne tokia rūgšti, nes ten nedėta citrinos rūgšties.
Mokytoja Laima Mikolėnienė

STEAM ugdymas kuria galimybes atrasti, pažinti, tyrinėti.

Taikant STEAM metodą vaikai skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, papildant
estetikos, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus. Vaikai nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas
vyksta aplinkui.

Tyrinėdami atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi.
Tobulėja vaikų aplinkos pažinimo sritis: mažieji skatinami mąstyti, samprotauti, spręsti
iškilusias problemas.

Veikdami jie mokosi suprasti supančią aplinką kalba, vaizdais, simboliais ir
kitomis kūrybinėmis priemonėmis. Vaikai demonstruoja smalsumą, aktyviai tyrinėdami daiktus,
priemones, aplinkoje pastebi naujus objektus, stengiasi suvokti, kaip kas veikia.

STEAM ugdymo procesas neatsiejamas nuo skaičiavimo ir matavimo srities.

Skaičiavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:

  • gebėjimas vartoti matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupėms palyginti pagal
    kiekį (vienas, daug, mažai);
  • gebėjimas suprasti daikto vietą eilėje, sudaryti įvairias sekas.
    Matavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
  • gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą;
  • gebėjimas matuoti.