Mieli lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi visiems Tėveliams, remiantiems mūsų lopšelį-darželį pasinaudojant įstatymo suteikta galimybe dalį mokamų mokesčių (1,2%) panaudoti tikslingai ir paskirti Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimui.  

Tai atlikti galite šiais būdais:

  •  elektroniniu būdu prisijungę per EDS,
  •  užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai VMI),
  •  per VMI mobiliąją aplikaciją

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina)pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčius teisę gauti paramą, iki 2 procento pajamų mokesčio. tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. 

Formos FRO512v.4 pildymo instrukcija

Esame dėkingi už Jūsų paramą bei sąmoningumą.

Darželio rekvizitai: Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Žvaigždžių g 24, Panevėžys Juridinio asmens kodas 190375823 Paramos a/s LT587300010002388510

Pakeisti teksto dydį