Lopšelio-darželio taryba

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

MOKYKLOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Aldona Žilienė Pirmininkė, IU mokytoja
Jurgita Valickienė Narė, IU mokytoja
Rita Jasiūnienė Narė, Ūkvedė
Neringa Katinienė Narė, IU mokytojo padėjėja
Vitalija Butvilavičienė Narė, Vaikų higienos ir maitinimo administratorė
Lina Vidikšė Narė, tėvų atstovė
Agnė Pukienė Narė, tėvų atstovė
Monika Leščinskaitė Narė, tėvų atstovė
Dainius Mikeliūnas Narys, Vietos bendruomenės atstovas
Pakeisti teksto dydį