Vasario 16-oji

GRAŽI , GRAŽI TĖVYNE MANO-
IR UPELIUKAI IR MIŠKAI.
KUR MŪSŲ PROTĖVIAI GYVENO
IR KUR UŽAUGO JŲ VAIKAI.
TAVE AŠ GERBSIU IR MYLĖSIU,
KIEK MANO MAŽOS JĖGOS LEIS.
UŽAUGĘS GINT TAVE PADĖSIU,
DIDVYRIŲ EISIME KELIAIS.

Tokiomis eilėmis lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vasario 17-ąjąprasidėjo šventinis rytmetis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybėsatkūrimo dienai paminėti. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventęrinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai,auklėtojos, darželio darbuotojai, tėveliai. Šventę pradėjome giedodamiLietuvos Valstybės himną, Vėliau vaikai dainavo dainas apie Lietuvą,gimtinę, tėviškėlę. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetųeiles, kuriose buvo pasakojama, kur mūsų tėvynė, kaip surasti Lietuvą,kokią dovaną galima padovanoti Lietuvai….Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos,eilės, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos Nepriklausomybėsatkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje.

Pakeisti teksto dydį