Sporto užsiėmimai

VANDENS SPORTAS:

Neformaliojo ugdymo programa skirta vaikams nuo 3 iki 6,5 metų.

Užsiėmimus organizuoja plaukimo instruktorė.

Baseine palaikomas odą tausojantis vandens chloringumas.

Formuojamos nedidelės vaikų grupės (iki 7 vaikų).

Baseino vandens gylis specialiai pritaikytas vaikams (nuo 0,90 m iki 1,05 m).

Vanduo yra puikus vaikų draugas, padedantis jiems sveikai augti ir stiprėti:

– sportas vandenyje grūdina, stimuliuoja raumenų tonusą, padeda sparčiau vystytis motorikai, masažuoja ir teigiamai veikia visą judėjime dalyvaujančių organų sistemą;

– sportas vandenyje greitina organizmo medžiagų apykaitą, gerina kraujotaką, o tuo pačiu ir visų organų aprūpinimą reikalingomis medžiagomis;

– sportas vandenyje stimuliuoja ir stiprina kvėpavimo sistemą, vaikai išmoksta taisyklingai kvėpuoti vandenyje (pvz. sulaikyti orą nardant);

– sportas vandenyje lavina ne tik kūną, bet ir protinius vaikų gebėjimus, užsiėmimų metu yra atliekamos įvairios užduotys, kurios reikalauja tiek fizinių, tiek intelektinių vaiko pastangų;

– baseine vaikai formuoja higienos įpročius, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis;

– taip pat vandenyje labai smagu, o tai teigiamai veikia vaikų emocinę būklę!

Plaukimo instruktorė Justina Steponaitienė

Olimpinė karta

Olimpinė karta – tai 18 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Mūsų įstaiga taip pat dalyvauja programoje „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“.

Olimpinis švietimas – tai ugdomoji veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime
Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus
Programos uždaviniai:

  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
  • Skleisti olimpizmo idealus;
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
  • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

Įstaigos pedagogai ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek pamokų metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į įvairias ugdomąsias veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželį lankantys vaikai bendraudami su mokytojais draugais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

  1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.
  2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas – viena iš didžiausių XXI amžiaus problemų: laisvalaikiu dominuojančios fiziškai pasyvios veiklos ar laikas, praleidžiamas prie ekranų, daro įtaką ne tik vaikų fizinei, bet ir psichinei sveikatai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai praleidžia po 10-12 valandų per dieną, todėl darželiuose dirbantys pedagogai – vieni įtakingiausių asmenų, galinčių užtikrinti pakankamą fizinį aktyvumą. Deja, tam ne visada pakanka žinių. Todėl mūsų įstaigos pedagogai priklauso šiai asociacijai, kad galėtų nuolat dalyvauti įvairiuose mokymuose, gilinti pedagogines žinias apie sportą.

Kiekvienais metais įstaigose organizuojami festivaliai „Lietuvos mažųjų žaidynės“, akcija „Sportuojantis koridorius“.

Spalio 23 -27 dienomis Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija RIUKKPA pakvietė Lietuvos ikimokyklines įstaigas dalyvauti akcijoje „SPORTUOJANTIS KORIDORIUS“ Akcijos tikslas: skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, erdvėje – koridoriuje.

   Mūsų darželyje ši akcija taip pat buvo organizuota. Visuose darželio koridoriuose buvo paruošti įvairūs kliūčių ruožai, kuriuos reikėjo įveikti einant į kitus užsiėmimus.Vaikams buvo labai smagu. Visi stebėjosi, kodėl sportuojame ne salėje, o koridoriuje. Norėjosi prabėgti koridoriais dar ir dar kartą.

Pakeisti teksto dydį