Viešieji pirkimai

2018 m. viešieji pirkimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m. viešieji pirkimai

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Įsakymas „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.

Panevėžio lopšelio-darželio Vyturėlis“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Viešųjų pirkimų 2015 metų planas

Viešųjų pirkimų 2016 metų planas
Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (2015 m.)

Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis:

2014 m. kovo mėn., balandžio mėn.gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn.

2015 m.  sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., lapkričio mėn.,  gruodžio mėn.    

2016 m. sausio mėn. vasario mėn.  balandžio mėn.